Строителство на църкви

Строителство на Молитвени домове

След построяване на нашия молитвен дом, Бог благослови трудът ни и вложи желание в сърцето ни да помагаме и на други общества да се сдобият с църковни сгради. В един период от 6 години, между 90-те и 2000-та година, Бог ни употреби да помогнем за построяването на още четири църковни сгради: в кв. "Повеляново", гр. Девня; с. Изворско; гр. Суворово и с. Цонево.

Благодарим на Бог, че сме съдове за почетна употреба в десницата Му и нека ни държи винаги будни и трезвени, за да участваме в разширение на Негово Царство на Светлината. "Милостта Му трае до века!". Нека цялата слава бъде за Него - Великият Създател и Вечният Бог!