Сираци и вдовици

Служение в подкрепа на сираците и вдовиците

Служение Сираци

С Божия промисъл, през 2005 г. се роди служение на църквата в Дома за деца без родителска грижа, в гр. Преслав. Един от членовете на нашата църква, Емил Христов, е израснал в този дом. Бог говорил на сърцето му да ходи там и да служи на децата, показвайки им Божията любов и Пътят за спасение на безсмъртните им души. В помощ на това Божие дело се включват братя и сестри, както от църквата в Девня, така и от Варна.

Служение Вдовици

През 1999г. в църквата се започна служение сред вдовиците. В началото се обгрижваха 5-6 вдовици, но Бог благослови трудът и средствата ни и сега църквата се грижи за повече от 30 жени. Помощ се оказва, както на членове на църквата, така и на нуждаещи се жени извън нея.

Благодарим на Бог за Неговата вярност и на нашите приятели за помощта им в това дело. Молим Бог да ни води в правилния път и да ни дава сили да изпълняваме цялото Му слово от:

Яков 1: 25-27 стих:

"Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да приглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопетнен от света.".