Проповядване Христос

Марка 16:15

"Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.

Христос дойде от небето на тази земя, за да умре за нашите грехове и да бъде възкресен за наше оправдание. Чрез вяра в неговата жертва ние получаваме вечен живот."