Хваление и поклонение

Група за хваление и поклонение

В продължение на няколко години, с Божия помощ към църквата бе сформирана група за хваление и поклонение. Група се състои предимно от млади хора, които са напълно самоуки в областта на музиката и които разчитат изцяло на Божията благодат. Стремежа ни е да се изпълни словото на Бог от Йоан 4:23 , в живота на всеки, което гласи:

"Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.