Детско служение

Детско Библейско училище

В църквата ни се провежда “Детско Библейско училище”, всеки петък от 18:00ч. Между 20 – 25 деца от две възрастови групи, от 3 до 7г. и от 7 до 13г., се обучават в познаване на Словото и молитвата. Отделя се специално време за детски игри и след приключване на библейския урок за всяко дете е осигурена по една закуска.

Ние се водим и уповаваме на Словото на нашия Бог, а то казва:

Притчи 22:6
"Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее."

Псалм 1:1-3
"Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява."