Помощ за болни

Посещение на болни

Болничното служение се ангажира да служи с любовта и състраданието на Исус Христос. Нашите доброволци носят не само насърчение но и молитви на вярата за изцеление. В момента има доброволци, които са готови и желаят да посетят вас или вашия любим човек. Ако вие или някого, когото обичате би искал да има посещение от един от нашите доброволци, моля, попълнете нашата онлайн заявка.