Погребения

Състрадание и помощ

Служението ангажирано с погребенията предлага състрадание и помощ на опечалените семейства, по тяхно искане:
  • Осигурява служител, който да изпълнява задълженията на службата;
  • Дава предложения за реда на обслужване;
  • Предлага помощ и насоки за членовете на опечаленото семейство.