Консултации

Не се справям сам

Пастирската грижа предоставя следните услуги: предварително семейно консултиране, погребения, болници и посещение на старчески домове, духовни съвети, работни срещи. Нашето видение е да носим бремето на другите с любовта и състраданието на Исус Христос.

Какво е консултиране с пастира?

  • Консултирането с Пастира е поверително и Библейско базирано консултиране.;
  • Консултирането с Пастира не е предназначено за лечение на тежки психични заболявания. Ние не изпълняваме психиатрични или психологически оценки, нито предписваме медикаменти;
  • Пастира използва молитва и Слово, за да приветства Божието присъствие в лечебния процес;
  • Типичната консултация трае един час. След първата среща, пастира ще направи препоръки за последващи срещи и участие в други подпомагащи служения в ЕПЦ-Девня;
  • Защото пастирското консултиране е само една част от общото служение на физически лица и семейства в ЕПЦ-Девня, всички биват насърчени да участват в седмичната богослужебна дейност, групи за подкрепа, и инициативи организирани от ЕПЦ-Девня, това е с цел да се постигне максимална полза от пастирското консултиране;
  • Назначаването на консултантски срещи с пастира са на безплатно разположение за членове на ЕПЦ-Девня.