Грижа и молитва

Пастирско служение

Пастирската грижа предоставя следните услуги: предварително семейно консултиране, погребения, болници и посещение на старчески домове, духовни съвети, работни срещи. Нашето видение е да носим бремето на другите с любовта и състраданието на Исус Христос.