Получи помощ

Погребения

Служението ангажирано с погребенията предлага състрадание и помощ на ...
Прочетете повече

Помощ за болни

Болничното служение се ангажира да служи с любовта и състраданието на Исус Христос ...
Прочетете повече