Свързване

Присъединявайки се към семейството на Христос

Ние никога не би трябвало да пътуваме сами. Свързването с други хора и изграждането на общността е голяма част от здравословната християнска разходка. Божието Слово казва: Притчи 27:17

"Тъй като желязо остри желязо, така и един приятел изостря друг приятел."

Можете да намерите сили, подкрепа и насърчение, молитва и приятелство чрез нашите седмични служби. Не позволявайте заетостта на живота да стои на пътя на изграждането на трайни връзки с други вярващи, които се грижат за това кой сте и къде отивате в своята разходка с Бог.