Служение

Направете разликата за другите около вас

Служенето на другите не е само заради пасторите и вашите лидери.

Матей 25:40 Исус им каза:" Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили."

Вие можете да се докоснете до самото сърце на Бог, като служите на другите около вас. Тренирайки малък екип или помагайки на някой в магазина за хранителни стоки, това може да стане велико свидетелство на любовта на Христос без дори да е нужно да проповядвате. Разбира се, има много начини да сте доброволец и да инвестирате времето си тук, в ЕПЦ-Девня. Чрез нашите служения вие можете да се включите в музикалната група на църквата, да помагате на детското служение в детската стая, вие можете да помогнете за разпространението на Евангелието на тези, които търсят истината, намерена в Божието Слово. Дали тук, в църква или в чужбина, Ви препоръчваме да бъдете най-големият представител на Христовата любов . Вашият живот е книга, четена от всички тези хора около вас, която говори за надеждата, вярата и любовта, открити в една връзка с Исус Христос.