Растеж

Стани това, за което си бил създаден

Напълно естествено е да можем да растем, и личностното израстване трябва да е ежедневно с цел да станем всичко това, за което Бог ни е създал.

Укрепване на вярата си, и получаването на знания за това, кой е Бог и какво Той казва, че си, можете да получите като посещавате редовно нашите служби, или като се присъедините към някои от нашите аудио сесии за изучаване на Библията. Тези сесии са създадени да ви посрещнат където и да се намирате и в каквато и житейска ситуация да сте. Дали сте самостоятелни, омъжени или само в началото на християнския си път, вие имате възможността да се насърчавате преди и след нашите служби.