Исус

Преди 2000 години, най-противоречивата фигура в историята, Исус Христос, е роден в ясла. Въпреки, че е дошъл на бял свят по един скромен начин, при една обикновена двойка, това малко бебе е Божият отговор на отчаяната нужда на човечеството за спасение. Осъдени от нашите грехове, ние бяхме отделени от Бог и откъснати от богатството на Неговите благословения. Бог, поради голямата си любов към нас, дойде на земята като обикновен човек - Исус. Той живя между нас и пожертва всичко заради голямата си любов. Цената за нашите грехове е Неговия живот, и той го даде, за да получим спасение чрез Него.

Йоан 3:16, един от най-известните стихове, показва точно това: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден син. За да не погине, нито един който вярва в Него, но да има вечен живот.

Исус стана мост между човека и Бога, така че да можем да имаме връзка с Бог Отец. Той е нашият Спасител, нашият лечител, и нашият приятел. Исус дойде, за да можем да имаме по-богат живот. Той дойде, за да носи нашите слабости, нашите болести, нашата болка, така че да можем да ходим в пълна свобода, мир, власт и цел. Исус е нещо повече от историческа личност или велик учител, който някога е живял. Той победи смъртта, така че да можем ние да живеем. Ние не трябва да спечелим Неговата любов и спасение, това е безплатен подарък на разположение на всички, които повярват в него. Исус иска да има лични отношения с нас. Всичко, което трябва да направим е да я получим чрез вяра, и дойдем при Него такива каквито сме.