Даване

Живот на даване

Лука 6:38
"Давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва."

Даването е един библейски принцип, който ако живеем, ще произвежда богата реколта в живота ни. Даването не се ограничава просто до нашите финанси, то е начин на живот. Когато живеем с духа на даване, когато даваме на Господа, нашия десятък и нашите жертви, даваме на хората в нужда, когато даваме нашето време, нашата любов, нашите ресурси, ние сме семена за посев, които Бог ще се погрижи да разцъфват в богата реколта! Не само във финансови благословения, но богатство във всички аспекти на нашия живот. Той ще направи така, че правилните врати да се отварят, да се появят правилните хора в живота ви, както и да получите правилната почивка на правилното време.

Бог желае, да бъдете най-благословените и най-проспериращите в страната си, да успявате в домовете си, във взаимоотношения и в здравето си. Уверете се, че работите с Бога и позволете той да отвори вратата на благословения, чрез поставяне действията на вярата си чрез даване. Ние не даваме просто за да получим. Важното е, че живеем с духа на даване. Бог е по-загрижен за състоянието на сърцето ни по време на даване, а не толкова на количеството, което даваме. Именно чрез нашето даване, можем да видим най-големите благословения и чудеса. Имате ли нужда от чудо в живота си? А пробив? Разрешаване на финансова нужда? Опитайте чрез даване.

Бог казва: "И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за тях" (Малахия 3:10).

Притчи 3:9-10: "Почитай Господа от имота си и от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие, И линовете ти ще се преливат с ново вино.

Малахия 3:10: "Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за тях."