Ангажиране

Живей твоето решение

След като вземете решението си за Христос, важно е вашата вяра да е придружена с план за действие, преданост и отдаденост към Господ, както и вземане на участие в живота на църквата.

Свържи се, порасни, служи

За да бъдете успешен в християнския си път, е важно да се свържете, да растете и да служите – това е ДНК-то на ЕПЦ-Девня. Свържете се с други вярващи, за да се поощрявате и укрепвате взаимно, да растете в своята разходка с Бога. Израствайте духовно чрез нашите седмични служби, както и всички аудио и видео ресурси на различните групи, разположени в нашия уеб сайт. Служете на другите, докато служите на Бога. Служенето на другите, не е служене само на църквата, това е служението на другите като начин на живот ... във вашата църква, в своята общност и в целия свят.

Давай щедро

Накрая, за да се развивате успешно в своята разходка с Господа, ангажирайте се и удостоете Бог с вашите финанси. Когато се ангажирате да давате на Господ първите 10% от доходите си, Бог обещава, че Той ще излее благословение, което не ще можете да поберете. Десятъкът е първият ключ към финансовия просперитет. Писанието казва в Малахия 3:10 "Донесете всичките десятъци в хранилището, … и изпитайте Ме сега в това, казва Господ на Силите, дали няма да ви разтворя отворите небесни и да излея благословии върху вас, тъй щото да няма достатъчно място да ги поберете"