В общността

Мисионери в Родопите

Крещяща нужда от доброволци, желаещи да се включат в трудно и все още скромно на плодове служение. Строежите на джамии са в пъти повече, от колкото строежите на Християнски църкви. За пример: при население приблизително от 60 милиона души в Англия джамиите са 1200 на брой, докато в България при население 7 милиона те наброяват 1500. Освен от ходатаи, ние се нуждаем и от доброволци, които да отидат на място и там да споделят благата вест.