По света

Помощ за мисионерите в Китай

Едно Българско семейство (имената не са споменати поради съображения за сигурност), водено от Святия Дух повече от една година служи в Китай. Условията там са изключително тежки. Те са с две деца и много често са в голяма оскъдност. Но устояването и твърдостта им са впечатляващи. Те твърдо вярват, че Бог няма да ги остави, и ще намерят хора със сърца като техните, горещи от милост и състрадателни за хората от тази огромна страна, гинещи от незнание.