Видения

Видения и откровения от господа

2 Коринтяни 12:1 Но сега ще дойда до видения и откровения от Господа. “Искам специално да благодаря на Бог за това слово. Той даде съновидение на мен и на съпругата ми, относно служението ни, като ръководители на църква. В сън, Бог ни показа по най-категоричен начин, че нашето място е в гр.Девня. Ние се покорихме и от служение в църквата в гр.Варна, се насочихме към Девня и района.

Повече от 15 години, аз и моята съпруга, служим в този град и виждаме промяната с очите си. От един от най-замърсените градове в България, с неколкократно завишена смъртност от ракови заболявания, Девня се промени и продължава да се променя към по-добро.

Словото на Господа, което Той ни даде в сърцето, след съня, бе от Исая 58:12

“И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места /пътища/ за население.”

Ние сме тук, изпратени от Великия Бог, да направим нови пътеки за Него и да възстановим това, което сатана е съборил. Амин!”