История

История на Евангелска Петдесятна Църква - гр. Девня

Първата официална регистрация на Евангелска Петдесятна църква-Девня е направена през 1991г. Тогава тя съществува под формата на домашна група от 15-20 души, които се събират веднъж седмично на ул. “Любен Каравелов” №1, в домът на Калинка Русева, вярваща от дълги години. Под тази форма, Църквата се ръководи от местния дякон, Гергин Стоянов. По същото това време богослуженията започват да се посещават и от млади хора от гр.Варна, един от които е Огнян Амеров.

С течение на времето, с Божия помощ Църквата се умножава числено. Започва се “Детско служение”. В началото децата наброяват около 4, но в последствие достигат до 10.

В края на 1993г. домът, в който се събират вярващите, става твърде тесен, за да побере всички. С молитва и пост е взето решение за закупуване на имот, върху който да бъде построен Божий дом.

С Божия помощ през 1993г. е закупено дворно място на ул. “Дунав”-7А и веднага се започва строежа. По това време в служение се включва и един от най-младите проповедници тогава, Румен Русев. Строителството започва безпроблемно, но от страна на местната преса и общественост възникват малки, но сериозни пречки. С постоянство в молитва и труд, църковната сграда е построена и открита на 27 август 1995г.

Малко преди завършване на църковната сграда, дякон Гергин Стоянов се оттегля от активно служение и предава отговорността за Църквата на Огнян Амеров. След около само две години, с Божия помощ и постоянство, броят на Църквата се преумножава и тя достига до рекордните за онова време 130-140 души възрастни хора и около 35-40 деца. Така, макар и новопостроена, сградата се оказва тясна, за да побере новата жетва.

Бог подбужда сърцата на няколко вярващи да се молят за още един молитвен дом. Молитвите са за построяване на Божий дом в един от отдалечените квартали в града – кв. “Повеляново”. Така през 1998г. е закупен втори църковен имот на бул. “Съединение” № 58, кв. “Повеляново”. Още същата година започна строеж на втора Петдесятна църква в гр.Девня. В строителството вземат участие много братя вярващи, едни от които са семейство руснаци, Иван и Люба Тимови и Илия Илиев. Сграда е завършена и открита следващата година.

Към настоящият момент двете църкви работят ръка за ръка за спасението на хората, живеещи в един от най-онеправданите градове в България, в следствие на замърсяванията от една от най-големите химическа и промишлена индустриална зона в държавата.

“В близкото минало градът беше силно замърсен и обезобразен под тежестта на времето, а днес вече все повече обновен и подреден.

Благодарение на Бог, промяната продължава.

БРАТЯ, МОЛЕТЕ СЕ ЗА НАС!”