Огнян Амеров

Профил на пастор Огнян Амеров

Пастор Огнян Амеров разказва: “Роден съм на 11.11.1953г. в гр. Варна. Моята баба, Елза Петрова, е една от основателките на Евангелска Петдесятна Църква - Варна. Благодарение на нейните молитви се спасяват родителите ми и сестра ми. Аз останах най-накрая, като “блудния син”, описан в Словото, на който му трябваше време, за да дойде на себе си. Това с Божията помощ и молитвите на целият ни дом се случи през 1979г. – Аз предадох живота си на Господ Исус Христос.

Любим цитат от библията: Ефесяни 3:20: "20 А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, 21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин"

Мисия: Исая 58:12 “И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места /пътища/ за население.”

Ние сме тук, изпратени от Великия Бог, да направим нови пътеки за Него и да възстановим това, което сатана е съборил. Амин!”