Наталия Дрожжова

Профил на Наталия Дрожжова

Родена съм през 1976г. Предадох живота си на Господ Исус Христос през май 2002г. През 2004г., Бог ни събра „в едно” с Виктор Дрожжов (новороден християнин). Със съпруга ми бяхме приятели още преди да познаем Господа – с Божия промисъл встъпихме в брак след 8-годишна дружба.

Седмица след моето новорождение в Господа, Бог ми говори в сън относно служението ми. Месец след това, когато вече четях усърдно Библията, едно от първите слова, с които Бог ми говори от Писанието, бе в Битие, началните стихове на 12 глава. Тогава разбрах, че всъщност Той ми казваше: „Предай Ми се изцяло, слушай гласа Ми и Ми служи верно...”.

Бог да ни пази в Себе си, в своята чистота и святост, за да можем наистина да служим за разширение на Неговото царство на светлина, за което и сме призовани! Амин!

Любим цитат от Библията
Ефисяни 3:20:
"20 А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, 21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин"