Аудио проповеди

"Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Христос дойде от небето на тази земя, за да умре за нашите грехове и да бъде възкресен за наше оправдание. Чрез вяра в неговата жертва ние получаваме вечен живот."

Аудио Проповеди